INSPIRÁCIÓS CSIZIREDŐNY BLOG

 

Ötletek, stílusok, tippek az árnyékolástechnika és nyílászáró témakörökben

Építőipari cég marketing. A marketinges legelső feladatairól egy árnyékolástechnikai cégnél

Építőipari cég marketing. A marketinges legelső feladatairól egy árnyékolástechnikai cégnél

Ma egy építőipari cég marketingjével kapcsolatos néhány kérdésre válaszolunk, melyet a Csiziredőny-nél tett fel egy tisztelt partnerünk, és saját cégében próbálja alkalmazni magát és a marketing lehetőségeit.

Árnyékolástechnikai cég marketingje

 

Lássuk, mi történik, talán másnak is hasznára válik néhány kérdés és az azokra adott válasz az építőipari marketing problémáiról.

 

Van-e helye marketingstratégiának egy építőipari cégnél?

 

Bakó Krisztián online marketing specialistánk segítségét kértük a válaszhoz.
 

Az építőipari cég marketingjének megszervezése számos jellemzővel rendelkezik, amelyet az ilyen vállalkozások tevékenységének sajátosságai határoznak meg. 

Lényegében termelő szervezetről lévén szó, gyártási folyamatának végeredménye a befejezett konstrukció tárgya, mivel egy termék nem tekinthető, elsősorban imázs-, reklámelemként működik. 

Áru formájában az építőipari szervezet a vevőnek a termelési szolgáltatások egy bizonyos körét kínálja, az építőipari piac egy meghatározott szegmensében szolgáltató cégként tevékenykedik.

Így az építőipari szervezet egyszerre ötvözi az ipari vállalkozás és a szolgáltató szektor vállalkozásának jellemzőit. 

Ennek következménye a marketing határvonalas jellege, amely a szervezet integrált megközelítését teszi szükségessé, és olyan sajátosságokat ad neki, amelyek a legtöbb termelő vállalkozásra nem jellemzőek.

Az építőipari vállalkozónál a marketingszolgáltatás fő célja egy állandó rendszer létrehozása az objektív információk gyűjtésére, feldolgozására és cseréjére a cég valamennyi strukturális részlege között, így biztosítva az építőipari szolgáltatások komplexumának fenntartható, kiszámítható és kezelhető értékesítési folyamatát.

A marketing hatékonysága teljes mértékben attól függ, hogy a vezetői apparátus képes-e egyesíteni a gazdasági folyamatok tendenciáinak megértését a Csiziredőny vállalkozás minden részlegében.

A vállalati marketingszervezés klasszikus sémája szerint tanácsos belső és külső csoportokra osztani. 

A kivitelező szervezet tekintetében a marketing következő szerkezeti elemei különíthetők el:

 

Külső marketing:

 1. A külső környezet általános marketingje - a vállalkozás gazdasági tevékenységét befolyásoló tényezők azonosítása érdekében történik (politikai, gazdasági, társadalmi, jogi környezet).
 2. Építőipari piac marketing - kiemelt területek meghatározása, dinamika, struktúra és általános fejlesztési trendek, célpiacok kiválasztása.
 3. Építési projektek marketingje - szegmentálás, az építőipari szolgáltatások valós és potenciális fogyasztóinak elemzése, az ügyfél követelményeinek és feltételeinek tanulmányozása.
 4. Építési technológiák, anyagok és berendezések marketingje (innovációk marketingje) - magában foglalja az új építési technológiák és anyagok elsajátításának, fejlesztésének és használatának gazdasági megvalósíthatóságának tanulmányozását, elemzését és meghatározását a jelenlegi és a leendő létesítményekben.
 5. Versenytársak marketingje - a szerződéses kapcsolatok állapotának elemzése, árpolitika, alkalmazott technológiák, finanszírozási módok, szervezési módok, minőség, garanciák és munkafeltételek.
 6. Alvállalkozói építőipari szervezetek marketingje (a versenytársak elemzésével azonos mutatók szerint történik).
 7. Szállítói marketing - az építőanyagok és berendezések kínálatának, árainak, minőségének, szállítási feltételeinek elemzése.
 8. Munkaerő-marketing tanulmány, munkaerő-kereslet és -kínálat elemzése, bérszint monitorozás, a meglévő személyi ösztönző rendszer.
 9. Az információs kommunikáció marketingje - a meglévő kereskedelmi információforrások elemzése és új források keresése, a reklámpiac tanulmányozása, kezdeti adatok beszerzése a vállalkozás hirdetési stratégiájának és taktikájának kidolgozásához.
 10. Banki és biztosítási szolgáltatások marketingje - a banki hitelek, garanciák nyújtásának feltételeinek elemzése, a bankok befektetési politikája, az építési kockázatok biztosításának feltételei és eljárásai.

 

Belső marketing:

 1. Marketing menedzsment - a meglévő irányítási rendszer, a vállalkozás tervezési és szervezeti felépítésének a jelenlegi és a jövőbeni megoldandó feladatok szintjének való megfelelésének elemzése.
 2. Értékesítési marketing - az építési szolgáltatások értékesítésének megszervezésének folyamatának, a reklámozás hatékonyságának, a mennyiségi és minőségi értékesítési mutatók, az építési szerződések végrehajtásának tanulmányozása és elemzése.
 3. A gyártási folyamat marketingje - a műszaki és technológiai színvonal állapotának, a munkaszervezés hatékonyságának felmérése, a vállalkozás szerkezeti részlegeinek kölcsönhatásának tanulmányozása és elemzése.
 4. Személyzeti marketing - a személyzet mennyiségi és minőségi mutatóinak (iskolai végzettség, szakmai szint, képzettség), pszichológiai klíma, fizetési szint, motivációs rendszer, szociális juttatások felmérése.
 5. Pénzügyi marketing - az árpolitika elemzése és kialakítása, az egyes szerkezeti egységek és a vállalkozás egészének jövedelmezőségi szintjének meghatározása.
 6. Marketing ellenőrzés (audit) - átfogó elemzése a végrehajtás a marketing koncepció a vállalkozás, taktikai és stratégiai fejlesztési terveket.

A marketing világos strukturális felépítése lehetővé teszi a munka helyes megértését és rangsorolását, a funkcionális felelősségek racionális elosztását az üzleti egységek között a marketing tekintetében, valamint a végrehajtás ellenőrzését.

 

Egy szerződő építőipari cég marketingtevékenységének megszervezése során számos jellemzőt figyelembe kell venni. 

A főbbek a következők:

 

 • az építőipar jogi kereteinek tökéletlensége és instabilitása
 • gazdaság, amelynek eredményeként az állami és regionális „játékszabályok” meglehetősen szabadon értelmezhetők és folyamatosan változnak;
 • megbízható információk hiánya az építőipari piac helyzetéről, mivel a fennálló adózási rendszer arra kényszeríti az építőipari vállalkozásokat, hogy eltitkolják a valós termelési mennyiségeket és a valós pénzügyi (statisztikai) mutatókat;
 • a szubjektív tényező nagy (döntő) szerepe az építőipari szerződő szervezet megrendelő általi kiválasztásában, amikor a vállalkozásvezetők személyes kapcsolatainak szintje, a közös munka korábbi tapasztalata, a közös barátok ajánlásai, az arra jogosult személyek anyagi érdeke meghatározó a vállalkozó kiválasztásával kapcsolatos döntések meghozatala;
 • Az építési vállalkozók közötti pályáztatásra vonatkozó jelenlegi szabályozás többnyire formális, és általában másodlagos jellegű, az építőipari vállalkozók kiválasztására irányuló pályázatok 90%-át azért tartják, hogy:

  a) a kötelező alakiság betartása, amikor a nyertes ajánlattevő kérdését a pályázatok kiírása előtt határozzák meg;

  b) alternatív becslések, a munka technológiájára és az építés megszervezésére vonatkozó javaslatok beszerzése az építési projekt megvalósíthatósági tanulmányának (üzleti tervének) kidolgozása során történő későbbi felhasználásukra, vagy önálló munkák elvégzése;

  • nagyfokú pénzügyi és imázskockázat: olyan létesítményben végzett építési munkák során, amelynek becsült költsége összemérhető a cég éves forgalmával, figyelembe véve a kivitelezési szerződésben előírt kötbéreket, a határidők, garanciák jelentős megsértése, rossz minőség a munkavégzés a vállalatot a csőd szélére állítja, és a pozitív imázs helyrehozhatatlan elvesztéséhez vezet mind a vállalat, mind annak vezetése részéről;
  • az építőipari szervezet alacsony mobilitása (egy további típusú szolgáltatás, mint termék elkészítése, beleértve az új építési technológiák és felhasznált anyagok formáját, hosszú időt vesz igénybe, amely a tanulmányozáshoz, kiválasztásához, fejlesztéséhez, a személyzet képzéséhez és az előzetes gyakorlati fejlesztéshez szükséges másodlagos létesítményekben);
  • a munka kifejezett kollektív jellege (egy szerződő építőipari szervezetben lehetetlen egyetlen olyan szerkezeti kapcsolatot kiemelni, amely nem befolyásolja a vállalkozás tevékenységének végeredményét);
  • a versengő vállalkozásokkal szembeni differenciált, maximálisan korrekt megközelítés igénye, ezt a cégek építőipari piacon belüli szoros kapcsolata okozza, ahol a mai alvállalkozója holnap generálkivitelezőként tevékenykedik egy másik létesítményben, és fordítva;

  A fentiekből néhány ajánlás következik, amelyeket az építőipari vállalkozó marketingszervezésének gyakorlati tapasztalata támaszt alá:

   

  A legmegbízhatóbb adatok beszerzése érdekében:

  • a későbbi elemzéshez szükséges kezdeti információk összegyűjtésekor a lehető legtöbb független forrást kell felhasználni;
  • ne feledje, hogy az építőipar hivatalos statisztikái általában:
   • a) a közszférában - túlzásba;
    b) a kereskedelmi szférában – enyhén szólva.

   

  Az információgyűjtés hatékonyságának és a kereskedelmi ajánlat minőségi elkészítésének elérése érdekében:

   

  A lehetséges építési projektekről tanácsos információkat gyűjteni a projekt megvalósításának legkorábbi szakaszában. 

  Ezek a beruházási és pályázati bizottság döntése, valamint az ingatlan tervezéséről és kivitelezéséről (rekonstrukciójáról) szóló kormányzói rendelet kiadása. Ez lehetővé teszi:

  • előzetesen felméri a szerződő építőipari szervezet részvételének lehetőségét és célszerűségét a projekt megvalósításában;
  • személyes kapcsolatfelvétel a megrendelővel vagy képviselőjével, hogy részletes tájékoztatást kapjon a technológiai követelményekről, a szervezésről, a munka minőségéről és ütemezéséről, a finanszírozás összegéről és feltételeiről;
  • a rendelkezésre álló terv (projekt előtti) dokumentáció alapján rávilágít az építési munkák szervezési és technológiai problémáira, és a megrendelőnek gazdaságosan megalapozott megoldási módokat kínál az építészeti és tervezési változtatásokig. feladathoz, sőt a kész tervdokumentációhoz is;
  • a tervezési szakaszban elkészíti, indokolja és javaslatot tesz (lehetőleg kizárólagos) technológiáik és anyagaik építési folyamatban történő felhasználására, amely elfogadása esetén kivitelezési szerződést garantál;

  A kereskedelmi ajánlatnak tükröznie kell az építőipari szervezet valós képességeit, ugyanakkor a lehető legnagyobb mértékben kell összpontosítania azokra az előnyökre, amelyeket az ügyfél a kivitelező kiválasztásával kap.

  Az igénybevételre szánt anyagok, technológiák és építési szolgáltatási komplexum kínálatának formája legyen nyitott, összehasonlítható, lehetővé téve a megrendelő számára, hogy látszólag önálló döntést hozzon az Ön ajánlata javára; (előnyös az Ön által használt és a céljukban hasonló technológiák, anyagok és szolgáltatások műszaki, működési és költségjellemzőinek összehasonlító táblázata, amelyből jól láthatóak az Ön opciójának előnyei).

   

  A reklámozás hatékonyságának növelése érdekében:

  A hirdetés tárgya az építési vállalkozó bevonására vonatkozó döntés meghozatalára (előkészítésére) jogosult hivatalos (felsőbb vezető), amely magában foglalja:

  • a reklámtevékenység legyen szelektív, maximálisan visszafogott, nem tolakodó, üzleti jellegű (informatívabb, mint a reklám), a vállalkozó pozitív hírnevét, tapasztalatait és képességeit deklaráló, konkrét, kétségtelen, vagy könnyen ellenőrizhető ténnyel vagy adattal alátámasztott legyen, (link több mint kívánatos a weboldal a részletesebb információkért);
  • megjelenési forma: reklámmodul (a modul tartalma kétszer ne ismétlődjön meg, csak a vállalkozás arculata maradjon változatlan), vagy elemző jellegű, a vállalkozás tapasztalatait összegző tájékoztató és reklámcikk (füzet) építkezéseken, az általa használt technológiák, munkaszervezési módszerek stb. .d.;
  • megjelenési helyek: komoly szakkiadványok, amelyek vállalkozások, szervezetek vezetésére szolgálnak;
  • gyakoriság: 2-3 havonta egyszer;
  • a szakosodott és az egész városra kiterjedő címjegyzékekben való közzététel nem kötelező, kizárólag képi céllal.

   

  A marketingszolgáltatásunk felépítése a Csiziredőny vállalkozásnál

  Bakó Krisztián. Épitőipari marketing

  Nem tanácsos főállású marketing osztályt létrehozni egy kivitelező építőipari szervezetnél, erre rá kellett jönnünk, ezért volt megfelelő választás vállalkozásunk marketing feladataink ellátására Bakó Krisztián. 

  A legracionálisabb egy olyan megközelítés, amelyben a vállalat minden egyes szerkezeti egysége a közvetlen funkcionális feladatait tekintve meghatározott marketing funkciókat lát el. 

  Ilyen vagy olyan mértékben a vállalat minden részlege marketinggel foglalkozik, néha anélkül, hogy észrevenné. 

  A tájékoztatás mennyiségét, gyakoriságát és formáit a kereskedelmi igazgató (marketingigazgató vagy főállású marketingszakértő) határozza meg, akinek feladatai közé tartozik a termelés és marketing szervezésére és koordinálására vonatkozó döntések, javaslatok összegyűjtése, elemzése, kidolgozása. a vállalkozás tevékenységei. 

  A marketing feladata, hogy egységes koncepciót dolgozzon ki az építőipari vállalkozás marketingtevékenységének megszervezésére, és megteremtse a megvalósítás feltételeit.

  Ez a cikk nem állítja, hogy az építőipari vállalkozók marketingjének megszervezésével kapcsolatos összes kérdés teljes és átfogó lefedettsége. 

  Vissza

  Kapcsolódó bejegyzések